„Кариес близнак“

Кариесът е едно от заболяванията, които най-често водят до посещение в денталния кабинет. Той се предизвиква от бактерии, които се развиват при недобре почистена храна и плака. Има значение и PH на средата. При киселинно PH вероятността за развитие на кариес е по-голяма.


В детска възраст най-честите кариеси са тези върху дъвкателната повърхност на зъбите. Това се дължи на недобрата минерализиция на тези повърхности, дълбочината на фисурите(вдлъбната част на зъба), недобрата хигиена при децата и не на последно място консумацията на прости захари(сладко). За да се избегнат тези кариеси е най-важно от ранна детска възраст хигиената да е на високо ниво. Да не се пропуска миенето на зъби вечер!
Силанизацията на дълбоките фисури, до 1-2 години след пробива на зъбите, води до намаляване на този вид кариеси почти на 100%.


Интерденталните(междузъбни) кариеси са едни най-срещаните кариеси при възрастните пациенти. Дължат се на задръжката на храна в междузъбните пространства, което води до образуването на кариес. Най-често се наблюдава при нередовно използване на зъбен конец. Зъбният конец е едно от малкото неща, което може ефективно да отстрани събраната плака и храна между зъбите. Неговата функция не може да бъде заместена от четка и паста независимо от тяхната цена.


При появата на кариес в междузъбното пространство могат да бъдат засегнати както само единият от двата съседни зъба, така и двата. Т.н. „кариес близнак“ е често срещано състояние, което води до нуждата от обтурирането(пломбиране) на двата зъба, както е демонстрирано на снимката.

Друг случай на подобно състояние е когато единият зъб е засегнат по-сериозно от другия. В такива ситуации може да спестим отнемането на голяма част от здрав зъб като използваме пространството на по-големия кариес за достъп, за да можем да обтурираме по-малкия. Такива ситуации стават ясни едва след като се почисти големият кариозен дефект и се разкрие по-малкия, който преди това не е бил видим. Често той се намира близо до венеца или дори под него между зъбите. За това много често лекарите по дентална медицина казват на пациента, че е наличен един кариес, а в последствие се оказват два.

Share with

Start typing and press Enter to search