Амалгамени пломби

Защо е важно да сменим амалгамените си пломби възможно най-скоро?

Денталната амалгама е била популярен материал за зъбни пломби(обтурации) в продължение на десетилетия. Тя се състои основно от живак и различни метали като сребро, олово и мед, и предоставя механична поддръжка и стабилност на зъбната структура. Въпреки че амалгамата се използва широко, тя днес се счита за морално и здравословно остарял метод за лечение. В тази статия ще разгледаме важността на смяната на амалгамените пломби, какво представлява денталната амалгама, и какви вредни последици за организма могат да произтичат от присъствието на живак в нея.


Денталната Амалгама и Нейната Свързаност със Зъба


Денталната амалгама, често наричана „сребърна пломба,“ се използва за попълване на кариозни дупки в зъбите. Тя съдържа смес от живак и метали, които се смесват и стягат, за да създадат твърда и устойчива пломба. Този вид пломба се използва преди всичко за моларите и премоларите (задните зъби), където механичният натиск и издръжливостта са по-важни.Свързаността на амалгамените пломби със зъба е преимуществено механична. Те осигуряват поддръжка и предотвратяват последващо образуване на кариес, като запълват кавитета и стабилизират зъба. Въпреки това, амалгамените пломби не се свързват молекулно с зъбната структура и могат да се свалят или счупят след известно време.


Живакът в Амалгамените Пломби и Вредните Последици


Едно от най-големите загрижености, свързани с денталната амалгама, е наличието на живак. Амалгамата съдържа около 50% живак, който е тежък метал и може да бъде токсичен за организма при някои условия. В момент на смяна на амалгамената пломба, когато стоматологът премахва старата пломба, могат да се отделят микроскопични частици от живак, които се инхалират от пациента.В някои държави има забрана за поставяне на амалгама. Очаква се скоро такава да се въведе и в Европейският съюз.


Вредните последици от живака включват:

  • Токсично въздействие: Живакът може да има токсичен ефект върху нервната и имунната система при някои хора. Това може да доведе до различни здравни проблеми.
  • Алергични реакции: Някои хора са алергични към живака и могат да изпитват различни алергични реакции след поставянето на амалгамена пломба.
  • Екологични въпроси: Процесът на производство и отстраняване на амалгамените пломби може да допринесе за замърсяване на околната среда.

Начин на Смяна на Амалгамената Пломба


Смяната на амалгамените пломби е препоръчителна, особено ако съществуват здравни опасения или алергии. Процедурата на смяна включва следните стъпки:

  • Изваждане на старата пломба: Стоматологът премахва старата амалгамена пломба, внимателно като се използва мощна аспирация, за да не се разпрашава.
  • Подготовка на новата пломба: След премахването на старата пломба, зъбът се подготвя за поставянето на нова пломба, която ще бъде от различен материал като композит.
  • Поставяне на новата пломба: Новата пломба се поставя и фиксира в зъба по съвременна техногия, която усигурява надеждна връзка. Тази връзка е химична и на практика елиминира цепнатината, която има при амалгамената обтурация

Смяната на амалгамените пломби може да допринесе за здравословното благополучие на пациентите и е важна стъпка към по-съвременни и биосъвместими методи на зъболечение. Пациентите, които се интересуват от смяна на амалгамените си пломби, трябва да се консултират със своя стоматолог в дентална клиника Б-Дент, който ще предостави най-добрата информация и насоки за този процес.

Share with

Start typing and press Enter to search