Доктор Виктория Кръстева завършва денталното си образование в Медицински Университет гр. София през 2007 година и от 2010 година се развива в сферата на Ортодонтията. Първият сертификационен курс, който завършва е за системата clear alligners Orthocaps в Берлин, Германия. Следват редица следдипломни квалификации, които позволяват работа със снемаеми ортодонтски апарати за лечение на зъбно-челюстни деформации, профилактични апарати при наличие на вредни навици, фиксирана техника и миниимпланти за скелетна опора.

The ORTHOCAPS System, Berlin, Germany, 2010
Лингвална Пластинка,проф. Мутафчиев, 2012
Фиксирана Техника I,II,III част, проф. Мутафчиев, 2012
Директно и индиректно залепяне на брекети, лепене на пръстени, лигиране на дъги, д-р И. Горялов, 2012
Лечение на 2 клас дълбока захапка при подрастващ пациент, съобразено с принципите на дисциплината Aлександър, д-р И. Горялов, 2012
Ортодонтски анализ, диагноза и план на лечение, съобразени с Александър дисциплината, д-р И. Горялов
Ранно ортодонтско лечение, д-р Горялов, 2013
Advanced course and workshop details for MRC lecture about using all appliances. Use and operation the Bent Wire System, dr. Niels Hulsink, 2013
Benefit/Beneplate/Mentoplate , New advances in TAD’s, 2013
Героична Ортодонтия- трудни и нетипични случаи, лекувани според принципите на дисциплината Александър, д-р Горялов, 2014
Adaptation of the Alexander Discipline when treating difficult and Unusual Malocclusions, Dr.R.G. “Wick” Alexander, 2014
Mini- Implants & Lingual braces in Orthodontics, dr. E. Gizoeva, 2015
Orthodontic and Prosthetic Relation in Interdisciplinary cases, dr. Perasso, Dr. Imelio, 2016
Рационално използване на самолигиращи брекети: ключови фази и трудни премествания, Dr. V. Cacciafesta, 2017
Innovation in Orthodontics- I-STATION, Dr. Itsuki, Dr. Ogawa, 2018
HealthyStart/ Ortho-Tain training course on Orthodontics and Sleep Disordered Breathing, Dr. Wilson 2018
Orthodontic and Orthognatic Surgery Congress, Moscow 2018
Simplified Mechanic and Digital Orthodontics, Dr. Chris Chang, 2019
Functional Orthodontics: treatment of skeletal class II and pseudo class III, Dr. Bakr Rabie, 2019
Orthodontic Congress, Paris, 2019
Benedict Wilmes Challenging Orthodontic Cases: the use of skeletal anchorage, 2019
OrthoBoneScrew System, Athens, 2019

Start typing and press Enter to search