Колкото повече се развива науката, толкова повече се налага на хората да се специализират в тясна област, която да владеят възможно най-добре.
За това в Б-Дент всички по-сериозни хирургични манипулации се поемат от Д-р Машкова. С внимателната си работа и грижата за пациента Д-р Машкова променя представата на пациента за хирурга. Дори и най-боязливите пациенти, след първоначалната среща с нея, изпитват по-малко неудобство при всяко следващо посещение.

Благодарение на Д-р Машкова в Б-Дент следоперативната грижа за пациента е приоритет. На пациента се провежда подробен инструктаж преди и след интервенцията, за да сме сигурни и предвидими за всяка интервенция.

Start typing and press Enter to search